Jesteś tu: Start BRD Aktualności Szkolenie Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Menu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecamy

Szkolenie Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjów PDF Drukuj Email
Środa, 25. Kwiecień 2012 08:04

 

Szkolenie przez duże "S" w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach.

 

Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży jest jednym z elementów systemu działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Działania edukacyjne muszą być ukierunkowane na kształtowanie prawidłowych postaw, na zdobywanie karty rowerowej i motorowerowej przez dzieci i młodzież, by bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

 

Wychowanie komunikacyjne to także inwestycja na przyszłość ? wychowanie nie tylko prawidłowo i bezpiecznie zachowujących się przyszłych kierowców, ale przede wszystkim ukształtowanie świadomego obywatela, który będzie preferował właściwe wartości, dostrzegał potrzeby innych ludzi nie tylko w ruchu drogowym.

 

Uczniowie kończący szkołę podstawową powinni uzyskać pierwsze uprawnienia do kierowania rowerem, a uczniowie gimnazjum do kierowania motorowerem.

 

Od wspólnych świadomych i zsynchronizowanych działań nauczycieli, rodziców, instytucji i organizacji zależeć będzie kształtowanie u młodzieży odpowiednich postaw i wyrabiania przekonania, że obowiązujące w ruchu drogowym przepisy mają sens.

 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach i Delegatura Kuratorium Oświaty w Suwałkach zorganizowały szkolenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego przygotowujących młodzież do uzyskania karty rowerowej oraz uczestnictwa w Ogólnopolskich Turniejach BRD, które odbyło się w dniach 27-28 marca 2012 r. w WORD w Suwałkach. Głównym celem było przygotowanie jak najwięcej osób w szkołach do uzyskania honorowego Certyfikatu "Specjalista ds. nauczania i egzaminowania na kartę rowerową".

 

Program szkolenia ? teoretyczno- praktycznego został opracowany na podstawie analizy ankiet, jakie każda szkoła otrzymała do wypełnienia w listopadzie ubiegłego roku.

 

Do opracowania programu oraz przeprowadzenia określonych tematów włączyła się Delegatura Kuratorium Oświaty w Suwałkach ? Pani Beata Wysocka , Policja Suwałki ? Pan Tadeusz Korsakowski, Polski Związek Motorowy ? Pan Mirosław Ślęzak, nauczyciele praktycy ? Panowie Zdzisław Danielewicz i Robert Jan Razin, Krajowa Rada BRD, Stowarzyszenie Zapobiegania Wypadkom Drogowym, Grupa IMAGE i portal Wychowanie Komunikacyjne "Bezpieczna droga do szkoły" ? Pani Bożena Chlabicz.

 

W programie szkolenia oprócz zajęć teoretycznych dotyczących szkolenia i egzaminowania na kartę rowerową były ćwiczenia praktyczne na mobilnym miasteczku BRD otrzymanym z Krajowej Rady BRD oraz zajęcia praktyczne na torze przeszkód doskonalące technikę jazdy rowerem oraz zasady przygotowania uczniów do Ogólnopolskich Turniejów BRD.

 

Atrakcją tego szkolenia była prezentacja symulatora EF ? SCOOT ? Pierwszy w Polsce edukacyjny symulator jazdy dla młodzieży pozwalający zrozumieć zagrożenia w ruchu drogowym jadąc rowerem/motorowerem, sprawdzić i utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach wychowania komunikacyjnego dotyczącą uzyskania karty rowerowej/motorowerowej. Zajęcia na symulatorze przeprowadził Pan Krzysztof GOS.

 

Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach Pan mgr Henryk Stanisław Grabowski oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku oddział w Suwałkach Pan Andrzej Raczyło, który zwrócił uwagę na naszą wspólną odpowiedzialność w uświadamianiu, a szczególnie rodzicom, że ich obowiązkiem jest skierowanie na zajęcia i egzamin na kartę rowerową swoich pociech, ponieważ 30% kart rowerowych i 10% kart motorowerowych wydanych w województwie podlaskim przez szkoły świadczą, w którym miejscu jesteśmy i ile potrzeba wysiłku, by ten stan poprawić.

 

Dyrektor Henryk Grabowski poinformował uczestników szkolenia o pomocy udzielanej przez ostatnie 9 lat szkołom, o wydatkach WORD na BRD, jak też działań Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Zachęcał wszystkich do działania:

 

Panie i Panowie Wolontariusze Wychowania Komunikacyjnego

Wspólnie wprowadźmy w życie i zrealizujmy hasła:

 

"KAŻDE DZIECKO kończące szkołę podstawową ZDAJE EGZAMIN i uzyskuje KARTĘ ROWEROWĄ"

 

"KAŻDE DZIECKO Z KARTĄ ROWEROWĄ uczestnikiem ruchu drogowego"

 

Wspieraliśmy i wspierać będziemy Was, ludzi i organizacje, z którymi działamy w zakresie poprawy edukacji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdajemy sobie sprawę, jak dużo jeszcze jest do zrobienia. Nie bójmy się tego wyzwania. Wierzę, że wspólnie działając jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel w trzech naszych powiatach udoskonalając działalność Gminnych Centrów BRD i system szkolenia w szkołach?.

 

Należy podkreślić duże zaangażowanie Komisji BRD ds. szkolnych i pracowników z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w przygotowanie tak zwanej teczki dydaktycznej dla każdego uczestnika szkolenia, jak też sprawną realizację programu szkolenia.

 

Skład Komisji BRD ds. szkolnych przy WORD w Suwałkach:

 

 • mgr Zdzisław Danielewicz ? nauczyciel Wychowania Komunikacyjnego Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum
 • mgr Robert Jan Razin ? nauczyciel Szkoła Podstawowa z Krasnopola
 • Tadeusz Korsakowski ? Wydział ruchu drogowego Policji w Suwałkach
 • Mirosław Ślęzak ? instruktor nauki jazdy OSK PZM Suwałki
 • Mgr Aleksander Czuper ? Główny Specjalista ds. BRD WORD Suwałki

 

Obsługa techniczna to: Pan Mariusz Miłek ? informatyk WORD w Suwałkach, pracownik wydziału szkoleń- Pani Marta Aleksa ? Główny specjalista ds. szkoleń, miasteczko mobilne ? tory przeszkód ? Pan Wojciech Sobolewski z pracownikami administracji.

 

W skład teczki dydaktycznej weszły następujące pozycje:

 

 • Karta rowerowa z płytką : nauka ? testy ? Grupa IMAGE Warszawa
 • "Jeżdzę na rowerze ? zdaje egzamin na kartę rowerową" ? Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • "Wiewiósław na drodze" ? BRD dla dzieci powyżej 6 lat ? Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • "Bądź ekspertem jazdy na rowerze" ? Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • "Pamiętaj masz jedno życie" ? dla dzieci od lat 10 - Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • Ulotki ? Nowe prawo ? Rowerzysta z prawej - Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • Ulotki ? Bezpiecznie na drodze - Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • Ulotka ? zapisz w telefonie komórkowym hasło: ICE ? Stowarzyszenie "Bezpieczna droga"
 • Nalepki odblaskowe na rower - Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • Przekaż przyjacielowi ? Jak przeżyć atak serca, kiedy jesteś sam, np. jadąc samochodem ? ulotka kontynuowanej akcji WORD w Suwałkach

 

 

Prelegentami poszczególnych tematów szkolenia byli:

 

 

 1. Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej, historia, podstawy prawne, obowiązki szkoły, rodziców i instytucji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i uczniom ? referowała Pani Beata Wysocka ? Kuratorium Oświaty Delegatura w Suwałkach.
 2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i czynniki determinujące go, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym na terenie powiatu augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego ? Pan Tadeusz Korsakowski ? Komenda Powiatowa Policji w Suwałkach
 3. Wybrane zagadnienia przepisów ruchu drogowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe zasady ruchu drogowego. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów ? Pan Mirosław Ślęzak ? OSK PZM w Suwałkach
 4. Praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć wychowania komunikacyjnego, opracowanie zestawu materiałów dydaktycznych, planowanie pracy dydaktycznej, przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych wykorzystując Mobilne Miasteczko BRD oraz tor przeszkód ? Pan Zdzisław Danielewicz ? nauczyciel praktyk Wychowania Komunikacyjnego ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Suwałkach
 5. Organizacja i przebieg egzaminu na kartę rowerową (teoria, praktyka ? plac egzaminacyjny + miasteczko mobilne) oraz rola nauczyciela, przedstawiciela Policji, WORD) ? Pan Tadeusz Korsakowski ? Komenda Powiatowa Policji w Suwałkach
 6. Przygotowania i organizacja w szkole, gminie, mieście, powiecie eliminacji do Ogólnopolskich Finałów Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym połączone z ćwiczeniami praktycznymi na mobilnym miasteczku BRD, torze przeszkód oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy ? Pan Robert Jan Razin ? nauczyciel Wychowania Komunikacyjnego ze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu
 7. Zasady współpracy z Wychowaniem komunikacyjnym "Bezpieczna droga do szkoły" z Krajową Radą BRD, Stowarzyszeniem Zapobiegania wypadkom drogowym, Grupą IMAGE(która opracowała materiały do Gminnych Centrów BRD i pracowni wychowania komunikacyjnego), omówiła Pani Bożena Chlabicz ? redaktor naczelny portalu Wychowanie Komunikacyjne. Zachęcała do korzystania z materiałów i doświadczeń ludzi, którzy swoje przemyślenia, sukcesy i porażki przekazują poprzez portal. Jednocześnie przekazała materiał szkoleniowy na kartę rowerową w postaci 1000 płytek, które pozwoliły wyposażyć pracownie informatyczne do prowadzenia zajęć grupowych z wychowania komunikacyjnego w gminnych centrach BRD i szkołach podstawowych. W powiecie suwalskim wyposażono 16 pracowni, w Suwałkach ? 12, powiecie sejneńskim ? 7, w Augustowie ? 5, powiat augustowski ? 6.

 

W realizacji punktu szkolenia ? prezentacja symulatora oprócz nauczycieli brali udział policjanci ruchu drogowego z Komend powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, pracownicy Wydziałów Komunikacyjnych i ośrodków szkolenia kierowców. Przedstawiciele mediów: TVS, TVinfo, Radio5, Radio Białystok, Gazeta Współczesna, Tygodnik Suwalski, Kurier Suwalski.

 

W prezentacji brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Suwałkach, którzy nie brali udziału w szkoleniu na kartę motorowerową. Na tym symulatorze na pierwszych zajęciach można sprawdzić, czy młody człowiek ma predyspozycje by być kierowcą, można sprawdzić wiedzę teoretyczną, praktyczną jazdę w różnych warunkach atmosferycznych o różnym natężeniu ruchu ? w mieście i poza nim, w różnych warunkach terenowych, po spożyciu alkoholu lub narkotyków.

Każdy z uczestników mógł sprawdzić siebie w jeździe na symulatorze odpowiednio zaprogramowanej lekcji.

 

Opinie wszystkich były bardzo pozytywne, Nauczyciele widzieliby te symulatory w każdym Gminnym Centrum BRD lub przynajmniej w jednej z pracowni wychowania komunikacyjnego w mieście. Uczniowie stwierdzili, że gdyby takie symulatory były w szkole, to ilość chętnych zdobycia karty motorowerowej byłaby 100%.

 

Zwrócono uwagę na to, by zapoznać z tym symulatorem, jego rolą w szkoleniu Wójtów i Przewodniczących rad Gmin, Starostów i przekonać do zaplanowania w przyszłym budżecie pieniędzy na ten zakup. Wsparcie w tej sprawie obiecali redaktorzy uczestniczących w tym szkoleniu.

 

Na zakończenie szkolenia Certyfikaty wręczył Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach Pan Ignacy Jasionowski i Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach ? Pan Andrzej Raczyło.

 


 

 

Galeria artykułu:

 


 

Przekazał:

Główny Specjalista ds. BRD

WORD Suwałki

mgr Aleksander Czuper

 

 

Kampania BRD

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Reklamy

Aktualności

Egzaminy - Kategoria T

Zetor 3320 i przyczepa dwuosiowa Pronar.


 

 
Informacja o terminach szkoleń - czytaj więcej...

Informacja o terminach i rodzajach zbliżających się szkoleń i kursów.


 
Kurs dla kandydatów na Egzaminatorów - czytaj więcej...

NOWY ZAWÓD - EGZAMINATOR KAT. B

Zapraszamy na kurs


 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości