Jesteś tu: Start Szkolenia Rodzaje szkoleń Kandydatów na egzaminatorów

Menu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecamy

Kandydatów na egzaminatorów PDF Drukuj Email


Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów:

 

 • Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów ( podstawowy kat. B),
 • Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów ( rozszerzenie uprawnień  kat. A, C, D),

 

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów ( podstawowy kat. B),
Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów ( rozszerzenie uprawnień  kat. A, C, D),

Kurs może rozpocząć osoba, która:

 • posiada wykształcenie średnie,
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzonego egzaminu: prawo jazdy właściwej kategorii,
 • ukończyła 23 lata,
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • daję rękojmię należytego wykonania swoich obowiązków,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do kursu podstawowego lub rozszerzającego uprawnienia:

 • dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia,
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • kopia posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy,
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do szkolenia w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie.

 

1.Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów (podstawowy kat. B), przedstawia Tabela nr 1:

Tabela nr 1


Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1

Nauka podstaw techniki jazdy:

a) psychologia

20

-

b) dydaktyka

20

-

c) technika kierowania i obsługa pojazdu

20

-

2

Przepisy ruchu drogowego

30

-

3

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:

16

-

a) wypadków drogowych,

b) psychologii transportu,

c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

4

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

42

-

5

Praktyka egzaminatorska

4

6 - ust. 2 pkt 7

lit. b i d,

4 - ust. 2 pkt 7

lit. e i f

6

Technika i taktyka jazdy

2

5

Liczba godzin łącznie

154

15 (10)

oraz zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt

7 lit. c i g

 

 

2.
Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów (rozszerzenie uprawnień kat. A, C, D), przedstawia Tabela nr 2

Tabela nr 2

 

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1

Nauka podstaw techniki jazdy - technika kierowania i obsługa pojazdu

20

-

2

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

20

-

3

Praktyka egzaminatorska

4

6 - ust. 2 pkt 7 lit. b i d,

4 - ust. 2 pkt 7 lit. e i f

4

Technika i taktyka jazdy - nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem

2

5

Liczba godzin łącznie

46

15

oraz zajęcia, o których mowa w ust. 6 pkt 3 lit. b i ePodstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U., poz. 232 z późn. zm.)

 

 

Kampania BRD

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Reklamy

Aktualności

Egzaminy - Kategoria T

Zetor 3320 i przyczepa dwuosiowa Pronar.


 

 
Informacja o terminach szkoleń - czytaj więcej...

Informacja o terminach i rodzajach zbliżających się szkoleń i kursów.


 
Kurs dla kandydatów na Egzaminatorów - czytaj więcej...

NOWY ZAWÓD - EGZAMINATOR KAT. B

Zapraszamy na kurs


 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości