Drukuj
Wpisał Administrator   
Wtorek, 15. Lipiec 2008 06:47

NASZ POMYSŁ ? GMINNE CENTRA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Utworzenie Gminnych Centrów BRD wynikało z uzupełnienia luki w przepisach ruchu drogowego oraz konieczności likwidacji fikcji w szkoleniu teoretycznym i praktycznym, przygotowującym do zdobywania karty rowerowej i motorowerowej.
Ważna była też chęć podniesienia poziomu wiedzy wśród najmłodszych w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Idea tworzenia Gminnych Centrów BRD bezpośrednio w środowisku wiejskim, pozwoliła na prowadzenie codziennej edukacji w zakresie bezpiecznego poruszania się dzieci i młodzieży po drogach rowerami i motorowerami w oparciu o specjalistyczny sprzęt i najnowsze pomoce dydaktyczne.
W skład Centrum zlokalizowanego najczęściej w miejscowym gimnazjum wchodzi "pracownia wychowania komunikacyjnego" wyposażona w pomoce do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych, m.in. w telewizor, video, DVD, trzy rowery, motorower (skuter), niezbędne plansze, znaki drogowe, rzutnik wraz z ekranem i kompletem foliogramów, filmy DVD i video na tematy związane z ruchem drogowym i jego aspektami w tym pierwszą pomocą przedlekarską, podręczniki,  tablica magnetyczna pozwalająca prowadzić zajęcia z tzw. krzyżówek (w tym symulujące te, które dzieci faktycznie pokonują w drodze do swojej szkoły) i inne pomoce ? np. obrazkowe kodeksy drogowe.
Mając do dyspozycji możliwość rozstawienia w przyszkolnej Sali gimnastycznej standardowego, rowerowego toru przeszkód (przekazywanego także w ramach umowy każdej szkole), można przeprowadzić naukę jazdy rowerem, rozgrywać wszelkiego rodzaju zawody rowerowe, a także prowadzić przygotowania do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD niezależnie od pogody.
Ponadto w skład centrum wchodzić będzie (planowane w perspektywie) miasteczko ruchu drogowego na przyszkolnym placu.
Pozostałe szkoły z terenu gminy mogą również szkolić się praktycznie i teoretycznie w Centrum.
Dzięki zajęciom w Gminnym Centrum (a uczestniczą w tych zajęciach także dzieci z innych szkół podstawowych z terenu całej gminy) wyrabiane są nawyki prawidłowych zachowań na drodze, wzrasta świadomość zagrożeń, jakie wynikają z uczestnictwa w ruchu drogowym, podnoszony jest poziom wiedzy teoretycznej jak też praktycznej.
Pozwala to w konsekwencji uzyskać przez większą ilość dzieci i młodzieży karty rowerowej a następnie motorowerowej. A wiadomo: "czego się Jaś nauczy, to Jan będzie umiał".
Uczestnikami zajęć w Gminnych Centrach BRD są dzieci z terenu gminy, uczestnicy kolonii letnich, przyjeżdżające w czasie wakacji dzieci z terenu Polski. Egzaminy w ciągu roku szkolnego odbywają się w szkołach, zaś w wakacje w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach.
Na podstawie zawartych porozumień z wójtami gmin, szkolimy opiekunów Gminnych Centrów, przygotowując ich do egzaminu na instruktora nauki jazdy oraz do egzaminu z udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej z tytułem ratownika.
W skład Centrum wchodzi pracownia wychowania komunikacyjnego służąca do przeprowadzania zajęć, wyposażona przez WORD w sprzęt, materiały szkoleniowe i pomoce do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, tor przeszkód pomocny w przygotowaniach do Ogólnopolskich Turniejów Wiedzy o BRD.
Dzięki temu stworzone zostały autentyczne możliwości uzyskiwania kart rowerowych i motorowerowych przez uczniów z terenu całej gminy, coraz powszechniejszy jest udział w ogólnopolskich turniejach.
Pierwsze w Polsce Gminne Centrum BRD powstało 22 stycznia 2004 roku w Raczkach k. Suwałk i dzisiaj może być przykładem prawidłowo prowadzonej pracy w zakresie wychowania komunikacyjnego na wszystkich poziomach. Centrum w Raczkach było np. samodzielnym organizatorem (gospodarzem) Turnieju BRD na poziomie powiatowym.
w Raczkach, powiat suwalski. Aktualnie na terenie całego kraju powstało już ok. 60 takich Centrów.