Spotkanie z Kierownikami OSK - czytaj więcej Drukuj

Zapraszamy na spotkanie właścicieli i kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców z egzaminatorami WORD w Suwałkach, które odbędzie się w siedzibie WORD w dniu 6 maja r. o godz. 11:00.


 

Tematyka spotkania:

  1. Wprowadzenie - Henryk Grabowski - Dyrektor WORD w Suwałkach
  2. Omówienie wyników egzaminów wynikających z wprowadzonych zmian - Leszek Lenczewski i Jerzy Biedulewicz - Egzaminatorzy WORD w Suwałkach
  3. Zasady wymiany pojazdów egzaminacyjnych - Henryk Grabowski - Dyrektor WORD w Suwałkach
  4. Dyskusja

Serdecznie zapraszamy