Informacja o terminach szkoleń - czytaj więcej... Drukuj

Informacja o terminach i rodzajach zbliżających się szkoleń i kursów.


1. Szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika

 • Rozpoczęcie kursu: 12-07-2019 r. godz.: 15:00
 • -recertyfikacja KPP (odnowienie uprawnień KPP) - egzamin: lipiec 2019
2. Szkolenie przygotowujące przedsiębiorców do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego przewozu rzeczy i osób
 • rozpoczęcie: 02-08-2019 r.
KURSY dla operatorów maszyn do robót ziemnych w następujących specjalnościach:
koparki jednonaczyniowe kl. III.
ładowarki jednonaczyniowe kl. III.
koparkoładowarki.
przecinarki do nawierzchni dróg.
zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, narzędzia udarowe
oraz
montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
ROZPOCZĘCIE KURSÓW:  11 maj 2015 r. godz. 15.00
Kursy zakończone zostaną egzaminem państwowym.
3. KURSY dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – ADR:
ROZPOCZĘCIE KURSÓW: 05-07-2019 r.

4. KURSY dla operatorów maszyn do robót ziemnych w następujących specjalnościach:
 • koparkoładowarka, klasa III.
 • koparka jednonaczyniowa do 25 ton masy całkowitej, klasa III i I.
 • ładowarka jednonaczyniowa do 20 ton masy całkowitej,  klasa III i I.
Planowany termin rozpoczęcia w/w kursów: 24-06-2019 r.

5. KURSY dla operatorów maszyn do robót drogowych w następujących specjalnościach:
 • przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszystkie typy, klasa III
Planowany termin rozpoczęcia w/w kursów: 28-06-2019 r.

6. KURSY dla operatorów maszyn różnych i innych urządzeń technicznych:
 • rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż i demontaż, bez klasy.
Planowany termin rozpoczęcia w/w kursu: 08-07-2019 r.
Kursy odbywać się będą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach ul. Waryńskiego 24.
Kursy zakończone zostaną egzaminem państwowym.

7. Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu drogowego. PRAKTYCZNE WARSZTATY SZKOLENIOWE ITD:
 • Obsługa i zastosowanie tachografów oraz czas pracy kierowców
Rozpoczęcie szkolenia: 04-07-2019
Wykładowcami warsztatów będą Inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku.
8. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Rozpoczęcie kursu:
 • I termin: 25-06-2019 r. godz. 11.30 (czas trwania 2 dni)
 • II termin: 09-07-2019 r. godz. 11.30 (czas trwania 2 dni)

Więcej informacji:

Wydział Szkoleń

tel. (087) 563 16 60 wew.22