Drukuj
W dniu 29 kwietnia 2008 roku na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbył się etap powiatowy konkursu dla dzieci klas piątych szkół podstawowych pt. ?JAK ŻYĆ BEZPIECZNIEJ".
Głównym celem konkursu jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego i rozważnego wypoczynku podczas wakacji, ukształtowanie nawyków unikania zagrożeń oraz zdobywania wiedzy z zakresu prewencji kryminalnej, ochrony środowiska, udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie i w ruchu drogowym.
Główni organizatorzy etapu powiatowego to:
Starosta Suwalski, Prezydent Miasta Suwałk, Komendant Miejski Policji w Suwałkach, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.
Do konkursu przystąpiło szesnaście trzyosobowych zespołów - laureatów eliminacji międzyszkolnych i gminnych: osiem drużyn reprezentujących Powiat Suwalski oraz osiem drużyn reprezentujących miasto Suwałki. Każda gmina mogła zgłosić do konkursu dwie drużyny. Z terenu Powiatu Suwalskiego udział wzięli pięcioklasiści:

- Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie
- Szkoły Podstawowej w Becejłach gm. Szypliszki
- Szkoły Podstawowej w Jasionowie gm.Szypliszki
- Szkoły Podstawowej w Jeleniewie
- Szkoły Podstawowej w Płocicznie Tartak gm. Suwałki
- Szkoły Podstawowej w Przebrodzie gm.Suwałki
- Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak
- Szkoły Podstawowej w Wiżajnach

Zwycięscy trzech pierwszych miejsc:
I miejsce:
Szkoła Podstawowa w Wiżajnach
- Patryk Baranowski
- Dawid Kruchelski
- Mateusz Radzewicz
Uczniowie z Wiżajn otrzymali puchar, dyplomy oraz rowery i książki. Natomiast
kibice, którzy przyjechali razem z zespołem z Wiżajn wygrali również w konkursie na najlepiej kibicującą drużynę i otrzymali puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz wielkie pudło słodyczy.
GRATULUJEMY !!!