Czym jest BRD

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, oprócz egzaminowania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii oraz działalności szkoleniowej, prowadzi również na szeroką skalę działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na terenie województwa podlaskiego, współpracując z Wojewódzką Radą BRD, policją, jednostkami państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej, samorządami lokalnymi, szkołami i przedszkolami, kościołami i związkami wyznaniowymi, administracją rządową.

W naszym regionie przebiega jeden z głównych szlaków transportowych w kraju o bardzo dużym natężeniu ruchu (droga krajowa nr 8), w szczególności samochodów o dużych gabarytach i potężnej masie tzw. “tirów”. Wzdłuż tej trasy położonych jest dużo małych miasteczek i wsi, gdzie w okolicy szkół nie zawsze są chodniki i wytyczone przejścia dla pieszych.

W związku z tym, dzieci uczęszczające do szkół w tych miejscowościach są narażone na wysokie niebezpieczeństwo, tym bardziej, że często wracają ze szkoły pieszo, idąc poboczem drogi niejednokrotnie po zmroku.

Każdego roku, zgodnie z planem wydatków na BRD, przeznaczane są środki finansowe na edukację dzieci i młodzieży, m.in. na działania profilaktyczne i edukacyjne zakresie poprawy bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto jesteśmy organizatorami, współorganizatorami i sponsorami cyklicznych lub jednorazowych turniejów i konkursów o zasięgu krajowym, regionalnym i środowiskowym.

W ramach propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach ściśle współpracuje komendami powiatowymi policji (oprócz działań edukacyjnych, dokonujemy również zakupów wyposażenia dla wydziałów ruchu drogowego), organizując wszelkiego rodzaju spotkania, festyny, prelekcje w szkołach, rozdając przy tym drobne gadżety w postaci nalepek i zawieszek odblaskowych.

Naklejone i zawieszone na tornistrach oraz kurtkach sprawiają, że dziecko wracając wieczorem, czy też po zmroku ze szkoły staje się bardziej widoczne, a przez to o wiele bardziej bezpieczne. Raz w roku organizujemy również szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego.

Szkolenie te służy aktualizacji wiedzy z zakresu przepisów o ruchu drogowym jak również wprowadza nowych nauczycieli w tematykę oraz program nauczania wychowania komunikacyjnego, aby uzyskaną wiedzę mogli w jak najlepszy sposób przekazać młodym uczestnikom dróg oraz przeprowadzać egzaminy na kartę rowerową.

Prowadzimy również edukację dorosłych uczestników ruchu drogowego, współpracując w zakresie m.in. z: Suwalską Radą Seniorów, lokalnymi samorządami szczebli gminnych i powiatowych, kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi itp.

Skip to content