Czym jest BRD

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, oprócz egzaminowania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii oraz działalności szkoleniowej, prowadzi również działania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na terenie województwa podlaskiego, współpracując z Wojewódzką Radą BRD, policją, jednostkami straży pożarnej, samorządami lokalnymi, szkołami, przedszkolami, proboszczami i administracją rządową.

W naszym regionie przebiega jeden z głównych szlaków transportowych w kraju o bardzo dużym natężeniu ruchu (droga krajowa nr 8), poruszają się po niej przeważnie samochody ciężarowe, tzw. „tiry”.

Ze względu na charakter drogi, na której są liczne zakręty i inne utrudnienia dochodzi do niebezpiecznych sytuacji czasami tragicznych w skutkach.

Dzieci uczęszczające do szkół są narażone na niebezpieczeństwo, gdy wracają ze szkoły pieszo, idąc poboczem drogi niejednokrotnie po zmroku.

Każdego roku, zgodnie z planem wydatków na BRD, przeznaczane są środki finansowe na edukację dzieci i młodzieży, m.in. na działania profilaktyczne i edukacyjne zakresie poprawy bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto jesteśmy organizatorami, współorganizatorami i sponsorami turniejów i konkursów o zasięgu krajowym, regionalnym i środowiskowym.

W ramach propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, dokonuje również zakupów wyposażenia dla wydziałów ruchu drogowego, organizuje wszelkiego rodzaju spotkania, festyny, prelekcje w szkołach, rozdając przy tym drobne gadżety w postaci kamizelek odblaskowych i innych elementów odblaskowych.

Naklejone i zawieszone na tornistrach oraz kurtkach odblaski sprawiają, że dziecko wracając wieczorem, czy też po zmroku ze szkoły staje się bardziej widoczne, a przez to bardziej bezpieczne. Raz w roku organizujemy również szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego.

Prowadzimy również edukację dorosłych uczestników ruchu drogowego, współpracując w tym zakresie m.in. z: Suwalską Radą Seniorów, lokalnymi samorządami szczebli gminnych i powiatowych, organizacjami pozarządowymi itp.

Szkolenie te służy aktualizacji wiedzy z zakresu przepisów o ruchu drogowym jak również wprowadza nowych nauczycieli w tematykę oraz program nauczania wychowania komunikacyjnego, aby uzyskaną wiedzę mogli w jak najlepszy sposób przekazać młodym uczestnikom dróg oraz przeprowadzać egzaminy na kartę rowerową.

Skip to content