Gminne Centra BRD

NASZ POMYSŁ? GMINNE CENTRA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO


Utworzenie Gminnych Centrów BRD wynikało z uzupełnienia luki w przepisach prawa o ruchu drogowym i przepisów oświatowych oraz konieczności podniesienia poziomu szkolenia teoretycznego i praktycznego, przygotowującym do zdobywania karty rowerowej i podnoszącego poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, będących tzw. niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.

Idea tworzenia Gminnych Centrów BRD bezpośrednio w środowisku wiejskim, pozwoliła na prowadzenie codziennej edukacji w zakresie bezpiecznego poruszania się dzieci i młodzieży po drogach, pieszo i rowerami, w oparciu o specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W skład Centrum, zlokalizowanego najczęściej w miejscowej szkole wchodzi „pracownia wychowania komunikacyjnego”, wyposażona w pomoce do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych, m.in. w telewizor, video, DVD, trzy rowery, niezbędne plansze, znaki drogowe, rzutnik wraz z ekranem i kompletem foliogramów, filmy DVD i video na tematy związane z ruchem drogowym i jego aspektami, w tym pierwszą pomocą przedlekarską, podręczniki, tablica magnetyczna pozwalająca prowadzić zajęcia z tzw. krzyżówek (w tym symulujące te, które dzieci faktycznie pokonują w drodze do swojej szkoły) i inne pomoce, np. obrazkowe kodeksy drogowe.

Mając do dyspozycji możliwość rozstawienia w przyszkolnej sali gimnastycznej standardowego rowerowego toru przeszkód (przekazywanego także w ramach umowy każdej szkole), można przeprowadzić naukę jazdy rowerem, rozgrywać wszelkiego rodzaju zawody rowerowe, a także prowadzić przygotowania do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD, niezależnie od pogody.

Pozostałe szkoły z terenu gminy mogą również szkolić się praktycznie i teoretycznie w Centrum. Dzięki zajęciom w Gminnym Centrum (a uczestniczą w tych zajęciach także dzieci z innych szkół podstawowych z terenu całej gminy), wyrabiane są nawyki prawidłowych zachowań na drodze, wzrasta świadomość zagrożeń jakie wynikają z uczestnictwa w ruchu drogowym, podnoszony jest poziom wiedzy teoretycznej jak też praktycznej.

Pozwala to w konsekwencji uzyskać przez większą ilość dzieci i młodzieży karty rowerowej. A wiadomo: „czego się Jaś nauczy, to Jan będzie umiał”. Uczestnikami zajęć w Gminnych Centrach BRD są dzieci z terenu gminy, uczestnicy kolonii letnich przyjeżdżający w czasie wakacji z terenu Polski. Dzięki temu stworzone zostały autentyczne możliwości uzyskiwania kart rowerowych przez uczniów z terenu całej gminy oraz coraz powszechniejszy jest udział w ogólnopolskich turniejach BRD.

Pierwsze w Polsce Gminne Centrum BRD powstało 22 stycznia 2004 roku w Raczkach k. Suwałk i dzisiaj może być przykładem prawidłowo prowadzonej pracy w zakresie wychowania komunikacyjnego na wszystkich poziomach. Centrum w Raczkach było np. samodzielnym organizatorem (gospodarzem) Turnieju BRD na poziomie powiatowym. Aktualnie na terenie całego kraju powstało już ok. 60 takich Centrów.

REJESTR GMINNYCH CENTRÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UTWORZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SUWAŁKACH

 1. Pierwsze w Polsce Gminne Centrum BRD w Raczkach – otwarte dnia 22 stycznia 2004 r. Gimnazjum Publiczne; 16-420 Raczki, ul. Sportowa 1
 2. Gminne Centrum BRD w Bakałarzewie – otwarte dnia 05 kwietnia 2004 r.
  Szkoła Podstawowa; 16-423 Bakałarzewo, ul. Osiedle 40-lecia PRL 26 A
 3. Gminne Centrum BRD w Przerośli – otwarte dnia 18 lutego 2005 r.
  Zespół Szkół Ogólnokształcących; 16-427 Przerośl, ul. Dworna 5
 4. Gminne Centrum BRD w Wiżajnach – otwarte dnia 15 kwietnia 2005 r.
  Gimnazjum Publiczne im. Korpusu Ochrony Pogranicza; 16-407 Wiżajny, ul. Szkolna 11
 5. Gminne Centrum BRD w Rutce Tartak – otwarte dnia 8 maja 2005 r.
  Gimnazjum Publiczne; 16-406 Rutka Tartak ul. Szkolna 12
 6. Gminne Centrum BRD w Filipowie – otwarte dnia 08 lutego 2006 r.
  Zespół Szkół, 16-424 Filipów ul. M. Konopnickiej 6
 7. Gminne Centrum BRD w Przebrodzie – otwarte dnia 05 kwietnia 2006r. Zespół Szkół w Przebrodzie, 16-402 Suwałki
 8. Gminne Centrum BRD w Jeleniewie – otwarte 4 września 2006r. Gimnazjum w Jeleniewie, 16-404 Jeleniewo, ul Suwalska 51
 9. Gminne Centrum BRD w Szypliszkach – otwarte dnia 22 września 2006 r. Zespół Szkół w Słobódce, 16-411 Szypliszki
 10. Gminne Centrum BRD w Lipsku – otwarte dnia 25 maja 2007 r. Zespół Szkół Samorządowych, 16-315 Lipsk. Ul. Szkolna 1
 11. Gminne Centrum BRD w Białobrzegach – otwarte dnia 17.06.2008 r. Zespół Szkoł im. Gen. I. Prądzyńskiego,      16-300 Augustów, ul. Białobrzegi 75
 12. Gminne Centrum BRD w Puńsku – otwarte dnia 18.06.2008 r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Dariusa i Girenasa, 16-515 Puńsk, ul. 11 Marca 16
 13. Gminne Centrum BRD w Płaskiej – otwarte dnia 07.10.2008 r. Świetlica Wiejska w Dalnym Lesie, 16-326 Płaska
 14. Gminne Centrum BRD w Bargłowie Kościelnym – otwarte dnia 05.01.2009 r. Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym,    ul. Augustowska 8
 15. Gminne Centrum BRD w Płocicznie – Tartak – otwarte dnia 17.06.2009 r. Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak, 16-402 Suwałki
 16. Gminne Centrum BRD w Krasnopolu – otwarte dnia 06.10.2009 r. Gimnazjum w Krasnopolu, 16-503 Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 63
 17. Gminne Centrum BRD w Krasnowie – otwarte dnia 03.11.2009 r. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnowie, 16-500 Sejny, Krasnowo 17
 18. Gminne Centrum BRD w Nowince – otwarte dnia 10.11.2009 r. Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych w Nowince, 16-304 Nowinka 14
 19. Gminne Centrum BRD w Sztabinie – otwarte dnia 07.10.2010 r. Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie,
 20. Gminne Centrum BRD w Gibach – otwarte dnia 22.10.2010 r. Gimnazjum w Gibach,
Skip to content