Egzamin teoretyczny

Sala egzaminacyjna – WORD Suwałki

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego.

Teoretyczny egzamin państwowego obejmuje 32 pytania, całość podzielona jest na dwie części.

Pierwsza część  to 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

Druga część to 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:

 1.  jedną prawidłową odpowiedź;
 2.  przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości: 
 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Osoba egzaminowana uzyskuje POZYTYWNY wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na pobyt tolerowany.

Czas trwania egzaminu 25 minut.

Życzymy powodzenia! 🙂

Skip to content