KURS WÓZKI JEZDNIOWE

Szkolenie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Szkolenie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Ukończone 18 lat.
  2. Wykształcenie min. podstawowe.
  3. Brak przeciwwskazań lekarskich do obsługi wózków jezdniowych wnioskowanego rodzaju.
  4. Ważny dokument tożsamości.
  5. Znajomość tematyki z zakresu:
  • mechaniki – droga, czas, prędkość; rodzaje ruchów; prędkości ruchów roboczych; równowaga sił; stateczność,
  • elektrotechniki – natężenie prądu; napięcie – różnica potencjałów; oporność, prawo Ohma; rodzaje prądu; rodzaje odbiorników prądu.

Czas trwania kursu 34 godzin, w tym:

  • zajęcia teoretyczne 20 godz.
  • zajęcia praktyczne 14 godz.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, a tym samym uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.
Okres ważności zaświadczenia wynosi 10 lat.

Koszt kursu wynosi: 650 zł brutto/osoba + koszty egzaminu

Posiadając te uprawnienia będziesz mógł pracować wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Skip to content