Przydatne strony

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie rezerwacja_online1.jpgSerwis info-car
Tutaj dowiesz się jak załatwić i załatwisz większość spraw związanych z prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym, kartą ADR oraz kartą do tachografu. Dzięki udostępnionym funkcjonalnościom część spraw, które wymagały wizyty w urzędzie, jak choćby wniesienie opłaty za wydanie prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego, a także za egzamin państwowy na prawo jazdy, możesz teraz załatwić za pośrednictwem naszej strony. Także tutaj założysz swój Profil Kandydata na Kierowcę.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie epuap2_logo.pngElektroniczna Skrzynka Podawcza – załatw sprawę.
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.
Skip to content