Dla kierowców zawodowych

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH:

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, pojazdami do prowadzenia, których wymagane jest prawo jazdy kategorii C lub D, zobowiązani są do ukończenia odpowiedniej kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego.

Szkolenie może rozpocząć osoba:

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje szkoleń i czas trwania:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA  dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godz. /90 dni/, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne /egzamin/, w tym:

 • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:                                            

– 65 godzin zajęć teoretycznych,

– 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

–  4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

 • D1,D1+E,D,D+E – wydane przed 10 września 2008r.
 • C1,C1+E,C,C+E – wydane przed 10 września 2009r.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E  lub D1, D1+E, D, D+E.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej  trwa 70 godz. /10 dni/, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne /egzamin/ , w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godz.  /30 dni/, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne /egzamin/, w tym:

 • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:

– 33 godzin zajęć teoretycznych,   
– 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,      
– 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

 • D1; D1+E; D lub D+E wydane po dniu 10 września 2008 r.
 • C1;C1+E;C lub C+E wydane po dniu 10 września 2009 r.

 KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA dla prawa jazdy   

kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa  35 godz. /5 dni/, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne /egzamin/, w tym:

 • 33 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
Skip to content