Koparki ładowarki i koparkoładowarki

Operator koparkoładowarek 

Nazwa specjalności: Koparkoładowarki – klasa III – wszystkie

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań-skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Czas trwania kursu 134 godz., w tym : 

 1. zajęcia teoretyczne 52 godz. 
 2. zajęcia praktyczne 82 godz.

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparkoładowarek wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.


Operator koparek jednonaczyniowych

Nazwa specjalności:  Koparki jednonaczyniowe – III klasa – do 25 ton

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań-skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Czas trwania kursu 134 godz., w tym : 

 1. zajęcia teoretyczne 52 godz. 
 2. zajęcia praktyczne 82 godz.

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy III (o masie całkowitej do 25 ton), stosowny wpis w książce operatora.

Operator koparek jednonaczyniowych

Nazwa specjalności:  Koparki jednonaczyniowe – I klasa – wszystkie

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań – skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
 • w przypadku realizacji kursu podstawowego wymagane jest posiadanie uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (ukończenie szkolenia w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III).

Czas trwania kursu 41 godz., w tym : 

 1. zajęcia teoretyczne 16 godz. 
 2. zajęcia praktyczne 25 godz.

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy I (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Operator ładowarek jednonaczyniowych

Nazwa specjalności: Ładowarki jednonaczyniowe – III klasa – do 20 ton

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań-skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Czas trwania kursu 134 godz., w tym : 

 1. zajęcia teoretyczne 52 godz. 
 2. zajęcia praktyczne 82 godz.

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora ładowarek jednonaczyniowych klasy III (o masie całkowitej do 20 ton), stosowny wpis w książce operatora.

Operator ładowarek jednonaczyniowych

Nazwa specjalności: Ładowarki jednonaczyniowe – I klasa – wszystkie

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań – skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
 • w przypadku realizacji kursu podstawowego wymagane jest posiadanie uprawnień operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (ukończenie szkolenia w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-9/III).

Czas trwania kursu 41 godz., w tym : 

 1. zajęcia teoretyczne 16 godz. 
 2. zajęcia praktyczne 25 godz.

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy I (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 21, 22 i 23 lub 502 432 261

Skip to content