Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję/skierowanie na kurs reedukacyjny.

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia:

  • skierowanie/decyzja Starosty lub Prezydenta Miasta,
  • dowód uiszczenia opłaty za kurs ,
  • wniosek o udział w kursie,
  • ważny dokument potwierdzający tożsamość.

Czas trwania: 16 godz. Kurs prowadzony jest przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów. Na zajęcia należy zgłosić się z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Koszt kursu wynosi: 400 zł

WORD w Suwałkach przewiduje stały termin rozpoczęcia w/w kursu – cyklicznie co miesiąc.

Rozpoczęcie kursu: w drugi i czwarty wtorek miesiąca.

Zastrzegamy prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia.

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 22 i 23.

Skip to content