Kurs reedukacyjny – stacjonarnie i online

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję/skierowanie na kurs reedukacyjny.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami umożliwiającymi uczestniczenie w szkoleniu.

Uwaga! Szkolenia w wersji online i stacjonarnej różnią się wymaganiami. Prosimy o realizację wymagań w odniesieniu do wybranej wersji szkolenia.I. Szkolenie w wersji ONLINE – zdalnie bez wychodzenia z domu

Warunki uczestnictwa w szkoleniu w wersji ONLINE:

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia:

 • skierowanie/decyzja Starosty lub Prezydenta Miasta,
 • dowód uiszczenia opłaty za kurs,
 • wniosek o udział w kursie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • ważny dokument potwierdzający tożsamość,
 • regulamin szkoleń online.

Czas trwania: 16 godz. Kurs prowadzony jest przez dwa dni, przez 8 godzin każdego dnia, w formie online. Na zajęciach  należy okazać aktualny dokument potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Cena za szkolenie: 400 zł

(aktualne terminy szkoleń możesz sprawdzić tutaj)

Wymagane dokumenty dla uczestników przystępujących do szkolenia ONLINE:

 • Czytelnie wypełniony wniosek o udział w szkoleniu ONLINE – do pobrania
 • Czytelnie wypełniona klauzula informacyjna – do pobrania
 • Regulamin szkolenia online – zapoznaj się
 • Skan decyzji (skierowania) na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Dokumenty należy przysłać dzień wcześniej na adres email: szkolenia@word.suwalki.pl lub m.aleksa@word.suwalki.pl

Więcej informacji wydział szkoleń tel. 87 563 16 60 wew. 21, 22 lub 23.

Uwaga! WORD w Suwałkach zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia.


II. Szkolenie w wersji STACJONARNEJ – w formie tradycyjnego wykładu

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia:

 • skierowanie/decyzja Starosty lub Prezydenta Miasta,
 • dowód uiszczenia opłaty za kurs ,
 • wniosek o udział w kursie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • ważny dokument potwierdzający tożsamość.

Czas trwania: 16 godz. Kurs prowadzony jest przez dwa dni, przez 8 godzin każdego dnia, w formie wykładów. Na zajęcia należy zgłosić się z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Koszt kursu wynosi: 400 zł

WORD w Suwałkach przewiduje stały termin rozpoczęcia w/w kursu – cyklicznie co miesiąc.

Rozpoczęcie kursu: w drugi i czwarty wtorek miesiąca.

Uwaga! Zastrzegamy prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia.

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 21, 22 i 23.

Skip to content