Montaż rusztowań

Nazwa specjalności:  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż, bez klasy

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań – skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Czas trwania kursu 80 godz., w tym:

  1. zajęcia teoretyczne: 40 godz.
  2. zajęcia praktyczne: 40 godz. 

Cena kursu wynosi: 1100 zł

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 21, 22 i 23.

Skip to content