Okresowe dla kierowców zawodowych

SZKOLENIE OKRESOWE dla kierowców zawodowych ( przewóz rzeczy lub osób) dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E

Szkolenie okresowe może rozpocząć osoba, która:

  • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

      –     przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
      –     studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

  • wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie okresowe trwa 35 godz. /5 dni/obejmuje zajęcia teoretyczne, w tym:

  • 21 godz. zajęć w ramach modułów obowiązkowych
  • 14 godz. zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup prawa jazdy

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy po odbyciu pierwszego szkolenia okresowego i otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej są obowiązani przed dniem uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

Kierowcy, którzy nie posiadają kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii:

  • kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r. lub
  • kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

mają obowiązek ukończyć jedynie szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy.

Jeśli jesteś kierowcą kat. C, C+E lub D, realizującym przewozy drogowe, powinieneś co 5 lat odnawiać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniu okresowym.

Koszt szkolenia wynosi : 400 zł

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 21, 22 i 23.

Skip to content