Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

ADR – kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne:

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

 • ukończyła 21 lat,
 • posiada prawo jazdy,
 • ważny dokument tożsamości,
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • posiada ważne zaświadczenie ADR, w przypadku kierowcy, który przedłuża uprawnienia.

1. Kursy podstawowe kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (szkolenie początkowe):

 • Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (towary wybuchowe),
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (towary promieniotwórcze).

2. Kursy doskonalące kierowców  pojazdów przewożących towary niebezpieczne (szkolenie przedłużające uprawnienia):

 • Kurs podstawowy doskonalący w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • Kurs specjalistyczny  doskonalący w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (towary wybuchowe),
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (towary promieniotwórcze).

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.
Uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia.

UWAGA !
Możesz ukończyć kurs ADR doskonalący 12 miesięcy przed datą ważności dotychczasowego zaświadczenia – płacisz mniej, a zaświadczenie przedłuża Ci się o 5 lat od daty ważności obecnego zaświadczenia.

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 21, 22 i 23 lub 502 433 712

Skip to content