Opłaty za egzaminy

Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego od 1 kwietnia 2023 r.

KATEGORIA UPRAWNIEŃ EGZAMIN TEORETYCZNY EGZAMIN PRAKTYCZNY EGZAMIN PEŁNY
AM 50,- 200,- 250,-
A, A1, A2 50,- 200,- 250,-
B 50,- 200,- 250,-
B1, C1, D1, 50,- 200,- 250,-
T 50,- 200,- 250,-
C 50,- 250,- 300,-
D 50,- 250,- 300,-
B (96) X 250,- 250,-
B +E X 250,- 250,-
C +E, C1+E, D +E, D1+E X 250,- 250,-
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że  mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia nie wnoszą opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji osoby egzaminowanej.
  • W przypadku niezgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie można zapisać się na nowy termin egzaminu wnosząc opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.

Rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu

  • Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji finansowych.

Opłaty należy dokonać przed ustaleniem terminu egzaminu.

Numery kont bankowych:
48 1500 1719 1217 1002 0778 0000
66 1750 0012 0000 0000 3531 6809

Sposoby płatności:

  • Kartą przy stanowisku w biurze obsługi klienta podczas umawiania terminu egzaminu
  • Gotówką, wypełniając druk przelewu i opłacając go w punkcie Poczty Polskiej mieszczącym się w budynku WORD w Suwałkach
  • Przelewem bankowym. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres mailowy: bok@word.suwalki.pl
Skip to content