Opłaty za egzaminy

KATEGORIA UPRAWNIEŃ EGZAMIN TEORETYCZNY EGZAMIN PRAKTYCZNY EGZAMIN PEŁNY
AM 30,- 140,- 170,-
A,A1, A2 30,- 180,- 210,-
B 30,- 140,- 170,-
B1, C1, D1, 30,- 170,- 200,-
T 30,- 170,- 200,-
C 30,- 200,- 230,-
D 30,- 200,- 230,-
B(96) X 170,- 170,-
B +E X 200,- 200,-
C +E, C1+E, D +E, D1+E X 245,- 245,-
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że  mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia nie wnoszą opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji osoby egzaminowanej.
  • W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie można zapisać się na nowy termin egzaminu wnosząc opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.

Rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu

  • Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji finansowych.

Opłaty należy dokonać przed ustaleniem terminu egzaminu.

Numery kont bankowych:
48 1500 1719 1217 1002 0778 0000
66 1750 0012 0000 0000 3531 6809

Sposoby płatności:

  • Płatności można dokonać kartą przy stanowisku w biurze obsługi klienta podczas umawiania terminu egzaminu
  • Opłaty za egzamin można też dokonać gotówką, wypełniając druk przelewu i opłacając go w punkcie Poczty Polskiej mieszczącym się w budynku WORD w Suwałkach
Skip to content