Zapisy na egzamin

Zapisy na egzaminy oraz kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest poprzez:


Wszelkich informacji o zapisach, terminach egzaminów i egzaminach udziela Biuro Obsługi Klienta – EGZAMINY:

Tel.: 87 566 44 62 lub 87 563 16 60 wew.: 13 lub 14
Kom.: 512 323 454

Jeżeli chcesz zapisać się osobiście, zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, w pracujące soboty w godzinach 7.30 – 15.30 do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach mieszczącego się przy ulicy Waryńskiego 24.

Dokumenty, które należy posiadać, aby ustalić termin egzaminu:

 • numer PKK (przy ustalaniu pierwszego terminu egzaminu dla danej kategorii)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (płatności można dokonać kartą przy stanowisku w biurze obsługi klienta podczas umawiania terminu egzaminu, płatności można też dokonać gotówką, wypełniając druk przelewu i opłacając go w punkcie Poczty Polskiej mieszczącym się w WORD w Suwałkach)
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, kartę pobytu, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgoda na pobyt tolerowany.)

Jeśli chcesz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego kat. AM, A1, A2, A, B, B(78), B(96) lub B+E na pojeździe OSK, jesteś zobowiązany za każdym razem, złożyć stosowny wniosek i oświadczenie OSK.


Zapisy przez telefon, faksem lub e-mailem

Jeżeli chcesz zapisać się telefonicznie na egzamin państwowy na prawo jazdy należy przesłać w formie listownej, faxem lub e-mailem następujące dokumenty:

 • dane kandydata na kierowcę (imię i nazwisko);
 • podanie o możliwość zapisu telefonicznego – wzór do pobrania;
 • numer PKK (przy ustalaniu pierwszego terminu egzaminu dla danej kategorii);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin;
 • numer PESEL oraz datę ważności dowodu osobistego lub któregoś z niżej wymienionych dokumentów: karty pobytu, paszportu, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca bądź zgody na pobyt tolerowany).

Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów należy skontaktować się z biurem obsługi klienta (tel. 87 566 44 62; 512 323 454; 87 563 16 60 wew. 13 lub 14) w celu ustalenia terminu egzaminu.

Zapisy przez Internet

 • Jeżeli chcesz zarezerwować termin egzaminu zarejestruj się na stronie info-car.pl
 • Przygotuj numer PKK  i PESEL , które będą potrzebne w trakcie ustalania terminu
  • Podczas dokonywania rezerwacji zostanie wyświetlone ci przypomnienie: „Uwaga! Upewnij się, że Ośrodek Szkolenia zwrócił Twój PKK oraz czy Twój PKK nie jest aktualnie w innym Ośrodku egzaminacyjnym!”
 • Po wybraniu dogodnego terminu egzaminu należy opłacić egzamin przy użyciu karty płatniczej (Visa lub MasterCard) lub e-przelewem. Przy płatności doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
 • Oczekuj na potwierdzenie zapisu na wybrany termin egzaminu.

Jeśli chcesz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego kat. AM, A1, A2, A, B, B(78), B(96) lub B+E na pojeździe OSK, jesteś zobowiązany za każdym razem, złożyć stosowny  wniosek i oświadczenie OSK.

Zapisy przez pełnomocnika

Osoba ubiegająca się o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy wymagane dokumenty może złożyć poprzez pełnomocnika posiadającego upoważnienie. Treść zaświadczenia podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. – wzór pełnomocnictwa do pobrania-

Skip to content