Szkolenia – PEŁNA OFERTA

PUNKTY KARNE

Tylko w WORD – redukcja punktów karnych

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którzy posiadają ponad rok prawo jazdy i zgromadzili nie więcej niż 24 punkty karne. Przekroczenie limitu punktów karnych skutkuje ponownym egzaminem na prawo jazdy.
Nie czekaj przyjdź na szkolenie i anuluj 6 punktów karnych.

kliknij po szczegółowe informacje

KURS REEDUKACYJNY

Tylko w WORD – kurs reedukacyjny

Kurs w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób,  którym zdarzyło się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego o działaniu podobnym do alkoholu. 

kliknij po szczegółowe informacje

KURS WÓZKI JEZDNIOWE

Szkolenie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

kliknij po szczegółowe informacje

KIEROWANIE RUCHEM

Tylko w WORD – Kurs kierowania ruchem

Szkolenie dla osób, które wykonują pracę i chcą uzyskać uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

kliknij po szczegółowe informacje

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC Z TYTUŁEM RATOWNIKA

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z tytułem ratownika  (KPP). Szkolenie te przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, a chciałyby zyskać uprawnienia do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym.

kliknij po szczegółowe informacje

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Szkolenia przewozu towarów niebezpiecznych przygotowują kierowców zawodowych do samodzielnego i prawidłowego wykonywania przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

kliknij po szczegółowe informacje

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (CKZ)

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób lub rzeczy musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Szkolenie przygotowuje do egzaminu na CKZ w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób.

kliknij po szczegółowe informacje

KONWOJENT ZWIERZĄT

Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnianych przy transporcie zwierząt. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i jest warunkiem uzyskania licencji dla kierowców oraz osób obsługujących zwierzęta.

kliknij po szczegółowe informacje

PODSTAWOWA PIERWSZA POMOC

Defibrylator

Szkolenie udzielania podstawowej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia przeznaczone jest dla osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy
(wymóg Kodeksu Pracy).

kliknij po szczegółowe informacje

KURS KWALIFIKACYJNY – ZAWÓD EGZAMINATOR

Pojazdy egzaminacyjne WORD

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie kateogorii B prawa jazdy – podstawowy.
Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów w zakresie kategorii A, C i D prawa jazdy – rozszerzenie uprawnień.

kliknij po szczegółowe informacje

KOPARKI, ŁADOWARKI I KOPARKOŁADOWARKI

KURSY dla operatorów maszyn do robót ziemnych w następujących specjalnościach:
Koparkoładowarka, klasa III;
Koparka, klasa III i I;
Ładowarka, klasa III i I.

kliknij po szczegółowe informacje

SZKOLENIE BHP

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców, kierowników, pracowników administracyjno-biurowych i pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych.

kliknij po szczegółowe informacje

ECO DRIVING

Szkolenie ECO DRIVING, czyli ekonomiczna jazda samochodem z wykorzystaniem:

Trolejów,
Testu Stewarta,
Symulatora zderzeń.

kliknij po szczegółowe informacje

WARSZTATY ITD

PRAKTYCZNE WARSZTATY SZKOLENIOWE ITD: Obsługa i zastosowanie tachografów oraz czas pracy kierowców.

Warsztaty prowadzą Inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku.

kliknij po szczegółowe informacje

Skip to content