Szkolenia – PEŁNA OFERTA

PUNKTY KARNE

Tylko w WORD – redukcja punktów karnych

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którzy posiadają ponad rok prawo jazdy i zgromadzili nie więcej niż 24 punkty karne. Przekroczenie limitu punktów karnych skutkuje ponownym egzaminem na prawo jazdy.
Nie czekaj przyjdź na szkolenie i anuluj 6 punktów karnych.

kliknij po szczegółowe informacje

KURS REEDUKACYJNY

Tylko w WORD – kurs reedukacyjny

Kurs w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób,  którym zdarzyło się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego o działaniu podobnym do alkoholu. 

kliknij po szczegółowe informacje

KURS WÓZKI JEZDNIOWE

Szkolenie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

kliknij po szczegółowe informacje

KIEROWANIE RUCHEM

Tylko w WORD – Kurs kierowania ruchem

Szkolenie dla osób, które wykonują pracę i chcą uzyskać uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

kliknij po szczegółowe informacje

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC Z TYTUŁEM RATOWNIKA

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z tytułem ratownika  (KPP). Szkolenie te przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, a chciałyby zyskać uprawnienia do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym.

kliknij po szczegółowe informacje

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Szkolenia przewozu towarów niebezpiecznych przygotowują kierowców zawodowych do samodzielnego i prawidłowego wykonywania przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

kliknij po szczegółowe informacje

SZKOLENIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Szkolenia kierowców zawodowych są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D i D+E.

kliknij po szczegółowe informacje

SZKOLENIE OKRESOWE

Jeśli jesteś kierowcą zawodowym posiadającym prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D i D+E, realizującym przewozy drogowe, powinieneś co 5 lat odnawiać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniu okresowym.

kliknij po szczegółowe informacje

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (CKZ)

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób lub rzeczy musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Szkolenie przygotowuje do egzaminu na CKZ w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób.

kliknij po szczegółowe informacje

KONWOJENT ZWIERZĄT

Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnianych przy transporcie zwierząt. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i jest warunkiem uzyskania licencji dla kierowców oraz osób obsługujących zwierzęta.

kliknij po szczegółowe informacje

PODSTAWOWA PIERWSZA POMOC

Defibrylator

Szkolenie udzielania podstawowej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia przeznaczone jest dla osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy
(wymóg Kodeksu Pracy).

kliknij po szczegółowe informacje

KURS KWALIFIKACYJNY – ZAWÓD EGZAMINATOR

Pojazdy egzaminacyjne WORD

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie kateogorii B prawa jazdy – podstawowy.
Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów w zakresie kategorii A, C i D prawa jazdy – rozszerzenie uprawnień.

kliknij po szczegółowe informacje

KOPARKI, ŁADOWARKI I KOPARKOŁADOWARKI

KURSY dla operatorów maszyn do robót ziemnych w następujących specjalnościach:
Koparkoładowarka, klasa III;
Koparka, klasa III i I;
Ładowarka, klasa III i I.

kliknij po szczegółowe informacje

SZKOLENIE BHP

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców, kierowników, pracowników administracyjno-biurowych i pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych.

kliknij po szczegółowe informacje

ECO DRIVING

Szkolenie ECO DRIVING, czyli ekonomiczna jazda samochodem z wykorzystaniem:

Trolejów,
Testu Stewarta,
Symulatora zderzeń.

kliknij po szczegółowe informacje

WARSZTATY ITD

PRAKTYCZNE WARSZTATY SZKOLENIOWE ITD: Obsługa i zastosowanie tachografów oraz czas pracy kierowców.

Warsztaty prowadzą Inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku.

kliknij po szczegółowe informacje

Skip to content