Szkolenia – PEŁNA OFERTA

KURS REEDUKACYJNY

Kurs w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób,  którym zdarzyło się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego o działaniu podobnym do alkoholu.


PUNKTY KARNE

Tylko w WORD – redukcja (-6) punktów karnych

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którzy posiadają ponad rok prawo jazdy i zgromadzili nie więcej niż 24 punkty karne. W szkoleniu można uczestniczyć raz na 6 miesięcy.
Nie czekaj przyjdź na szkolenie i anuluj 6 punktów karnych.


KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC Z TYTUŁEM RATOWNIKA

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z tytułem ratownika  (KPP). Szkolenie te przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, a chciałyby zyskać uprawnienia do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym.


CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (CKZ)

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób lub rzeczy musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Szkolenie przygotowuje do egzaminu na CKZ w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób.


KIEROWANIE RUCHEM

Tylko w WORD – Kurs kierowania ruchem

Szkolenie dla osób, które wykonują pracę i chcą uzyskać uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.


ECO DRIVING

Szkolenie ECO DRIVING – doskonalenie techniki jazdy.


PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Szkolenia przewozu towarów niebezpiecznych przygotowują kierowców zawodowych do samodzielnego i prawidłowego wykonywania przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.


KURS KWALIFIKACYJNY – ZAWÓD EGZAMINATOR

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie kateogorii B prawa jazdy – podstawowy.
Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów w zakresie kategorii A, C i D prawa jazdy – rozszerzenie uprawnień.


KOPARKI, ŁADOWARKI I KOPARKOŁADOWARKI

KURSY dla operatorów maszyn do robót ziemnych w następujących specjalnościach:
Koparkoładowarka, klasa III;
Koparka, klasa III i I;
Ładowarka, klasa III i I.


WARSZTATY ITD

PRAKTYCZNE WARSZTATY SZKOLENIOWE ITD: Obsługa i zastosowanie tachografów oraz czas pracy kierowców.

Warsztaty prowadzą Inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku.


KONWOJENT ZWIERZĄT

Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnianych przy transporcie zwierząt. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i jest warunkiem uzyskania licencji dla kierowców oraz osób obsługujących zwierzęta.


PODSTAWOWA PIERWSZA POMOC

Szkolenie udzielania podstawowej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia przeznaczone jest dla osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy
(wymóg Kodeksu Pracy).


KARTA ROWEROWA

Szkolenie dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej.


Skip to content