Kierowanie ruchem

SZKOLENIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KIEROWANIA RUCHEM NA DROGACH

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • ukończone 18 lat,
 • brak przeciwwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
 • ważny dokument tożsamości.

Osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze:

 • pracownik kolejowy,
 • osoba wykonująca roboty na drodze,
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • ratownik górski,
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku,
 • pilot podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego,
 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki,
 • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej,
 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami,
 • członek zespołu ratownictwa medycznego,

Czas trwania kursu: 6 godzin zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych.

Koszt kursu wynosi: 350 zł

Więcej informacji: tel.: 87 563 16 60 wew. 22 lub 502 432 261, e-mail: szkolenia@word.suwalki.pl

Wpłaty proszę kierować na konto bankowe numer: 48 1500 1719 1217 1002 0778 0000

Skip to content