Karta rowerowa

SZKOLENIE DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE KARTY ROWEROWEJ

Wymagania:

  • ukończone 10 lat,
  • uzyskanie zgody rodziców

Czas trwania: 8 godz.: zajęcia teoretyczne 6 godzin ( w tym co najmniej 1 godzina zajęć z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych) i zajęcia praktyczne 2 godziny. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem karty rowerowej.

Koszt szkolenia wynosi : 100 zł /osoba

Skip to content