Wynajem placu manewrowego

Zachęcamy do korzystania z placu manewrowego – możliwość jazdy próbnej przed egzaminem.

Zasady korzystania z placu manewrowego – Regulamin Udostępnienia Placu Manewrowego WORD Suwałki:

1. Planowaniem i organizacją jazd próbnych na placu manewrowym WORD w Suwałkach zajmuje się Biuro Obsługi Klienta w dniach od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach jego pracy.

2. Zapisy na jazdy próbne są prowadzone według kolejności zgłoszeń po przekazaniu dowodu wpłaty lub z dopiskiem na Fakturę.

3. Plac manewrowy jest dostępny:

  • poniedziałek-piątek 7.00 – 7.30 i 15.30 – 19.00                                                                                                                       
  • soboty pracujące 7.00-7.30 i 15.00-19.00
  • soboty wolne i niedziele 8.00-16.00
  • dostępność placu manewrowego może ulec zmianie ze względu na przeprowadzane egzaminy

4. Zapisy są umieszczane na kartach placu manewrowego na których znajduje się:

  • dzień i miesiąc
  • godzina jazdy od do, nie mniej niż 30 minut i wielokrotność tego czasu
  • nazwisko wynajmującego, nazwa szkoły jazdy, kategoria i podpis osoby dokonującej zapisu
  • karty są prowadzone wyraźnie i czytelnie
  • w razie dwóch skreśleń i poprawek dane zostaną przepisane na nową kartę

5. Opłatę za udostępnianie placu manewrowego w wysokości 35 złotych za 30 minut należy dokonać przelewem na rachunek bankowy WORD w Suwałkach z dopiskiem „Plac manewrowy”

     1) Nr: 48 1500 1719 1217 1002 07780 000 Santander Bank Polska S.A.

     2) Nr: 66 1750 0012 0000 0000 3531 6809 BNP Paribas Bank Polska S.A.

6. Dopuszcza się zmianę zapisanego terminu po uprzednim poinformowaniu pracownika BOK.

7. Dopuszcza się dopisanie kursanta do karty placu manewrowego przez placowego po przekazaniu dowodu wpłaty lub z dopiskiem na Fakturę.

8. Po zakończeniu zapisów nie ma możliwości zmian wcześniejszych ustaleń.

9. W przypadku wjechania na plac znacznie wcześniej lub wyjechaniu znacznie później niż czas wyznaczony naliczony zostanie czas 30 minut w opłacie 45 złotych.

10. W razie wjazdu na plac bez wcześniejszego zapisania osoba ta zostanie zobowiązana do opuszczenia placu manewrowego oraz naliczony zostanie dla tej szkoły jazdy czas 30 minut w opłacie 45 złotych.

11. Osoby oczekujące na jazdę mają zapewnioną poczekalnię i dostęp do sanitariatów w czasie dostępności placu.

Pełny regulamin udostępnienia placu manewrowego w WORD w Suwałkach do pobrania >>tutaj<<

Skip to content