Wynajem placu manewrowego

Skorzystanie z placu manewrowego możliwe jest po:

  • Dokonaniu opłaty na konto bankowe WORD w Suwałkach lub za pośrednictwem Poczty Polskiej – tytułem wpłaty: „Wynajem placu manewrowego kat. …. , imię i nazwisko kandydata na kierowcę, nazwa (skrócona) OSK ……………”.
  • Dostarczeniu potwierdzenia opłaty za wynajęcie placu manewrowego do biura obsługi klienta.

Opłaty za korzystanie z placu manewrowego dla pojazdów OSK dla wszystkich kategorii, za każde rozpoczęte 30 minut wynoszą: 22,50 zł

Zapisu można dokonać w godzinach urzędowania biura obsługi klienta WORD w Suwałkach.

Skip to content