Wymagania

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  • dowód osobisty;
  • kartę pobytu;
  • paszport;
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  • zgoda na pobyt tolerowany.

Minimalny czas trwania jazdy  w ruchu drogowym:

  • Kat. AM – nie mniej niż 10 min.
  • Kat. B1 i B – nie mniej niż 40 min. Egzaminator może zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym już po 25 min, wtedy gdy zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny
  • Kat. A, A1, A2, B+E, T – nie mniej niż 25 min.
  • Kat. C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E – nie mniej niż 45 min.
Skip to content