Formularz zapisu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

  1. Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronie: https://word.suwalki.pl/szkolenia/kurs-reedukacyjny/
  2. Po wypełnieniu formularza proszę w wiadomości email przesłać dowód uiszczenia opłaty za szkolenie oraz skan informacji/decyzji o skierowaniu na szkolenie. (na adres szkolenia@word.suwalki.pl)
  3. W formularzu wybieramy jeden z dostępnych terminów szkoleń – kliknij aby sprawdzić dostępne terminy
W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość. (Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
Adres zamieszkania. (Pole wymagane)
Adres zamieszkania. (Pole wymagane)
Adres zamieszkania. (Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
(Pole wymagane)
UWAGA! Proszę nie wpisywać dowolnej daty – należy wpisać datę rozpoczęcia szkolenia (dostępnego na początku tego formularza lub na naszej stronie internetowej – menu: „szkolenia>terminy szkoleń”). UWAGA! W związku z ograniczoną ilością miejsc, zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu szkolenia. O ewentualnej zmianie terminu osoby zainteresowane będą informowane na bieżąco. (Pole wymagane)
Szkolenie online przeprowadzane jest zdalnie przez Internet w formie wideokonferencji. Szkolenie stacjonarne odbywają się w formie tradycyjnej w siedzibie WORD w Suwałkach. (Pole wymagane)
Pole nieobowiązkowe.
Pole nieobowiązkowe.

UWAGA! Przypominamy o konieczności przesłania dowodu uiszczenia opłaty za szkolenie oraz skan informacji/decyzji o skierowaniu na szkolenie (na adres: szkolenia@word.suwalki.pl). Wnioski o udział w szkoleniu z przesłanym jednocześnie dowodem opłaty i skanem informacji/decyzji będą rozpatrywane w pierwszej kolejności!

Skip to content