INFOCAR – Kurs reedukacyjny możesz zrealizować online.

Rozwój Internetu sprawił, że wiele firm i rozmaitych podmiotów realizuje swoje przedsięwzięcia online. W tym gronie znaleźć możemy np. WORD Suwałki , który ma dla kierowców, którzy złamali przepisy ciekawą ofertę. Chodzi o kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. W celu realizacji wspomnianego kursu wystarczy całość wykładu wysłuchać w formie wideokonferencji w domowym zaciszu.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję/skierowanie na kurs reedukacyjny. Jego dobycie jest warunkiem koniecznym do tego, by odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami.

WORD Suwałki swoją ofertę kieruje do wszystkich kierowców zainteresowanych odbyciem kursu. Nie trzeba być wcale mieszkańcem regionu. W zasadzie można nawet w momencie przeprowadzania szkolenia nie być na terenie Polski. Wystarczy posiadanie komputera lub innego urządzenia obsługującego transmisję wideo np. smartfonu oraz stabilnego i odpowiednio szybkiego łącza internetowego. Kursanci podczas szkolenia muszą się wylegitymować, a ich wizerunek musi się zgadzać z wizerunkiem osoby na dokumencie tożsamości i na dokumentach dołączonych do wniosku. Tylko w takiej sytuacji osoba po drugiej stronie kamery może zostać dopuszczona do szkolenia.

Szkolenia w tej formie odbywały się w ośrodku już wcześniej i jak do tej pory przebiegają bezproblemowo. Nie było dotychczas żadnych incydentów ani prób oszustwa. W przeciwnym razie niestety stosowne zaświadczenie nie byłoby wystawione, a wszystkim uczestnikom bardzo zależy, by po otrzymaniu skierowania na kurs, zrealizować go i jak najszybciej odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami.

Więcej na temat szkoleń online w WORD Suwałki znajdziesz na stronie Ośrodka: https://word.suwalki.pl/szkolenia/kurs-reedukacyjny/

Źródło: Infocar

Skip to content