Konferencja BRD połączona z obchodami 25-lecia WORD w Suwałkach.

„Bezpieczeństwo obywateli priorytetem działań BRD” to hasło przewodnie konferencji BRD, którą zorganizowaliśmy w ramach obchodów 25-lecia naszej działalności. Konferencja, która  odbyła się w Auli Państwowej Uczelni Zawodowej została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego oraz Posła na Sejm RP – Jarosława Zielińskiego.

Program konferencji oparty został na pięciu głównych filarach bezpieczeństwa: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, nowoczesne systemy zarządzania i działania prewencyjne, edukacja oraz ratownictwo.

W pierwszej części konferencji prelegenci przedstawili m.in. informacje o programie budowy dróg krajowych, krajowej mapie zagrożeń oraz innych działaniach BRD dokonywanych na szczeblu rządowym; rozwiązaniach stosowanych w zakresie miejskiej infrastruktury drogowej w naszym mieście w kontekście podnoszenia bezpieczeństwa; wykorzystaniu technologii i systemów zarządzania w działaniach Policji; możliwościach pracy nowoczesnego DRON-a, wspomagającego prewencyjne działania Policji; działaniach w zakresie ratownictwa medycznego na tle zdarzeń w ruchu drogowym w naszym mieście;  edukacji jako ważnym elemencie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakie działania w zakresie edukacji podejmowane są przez jednostki oświaty.


W drugiej części zaprezentowane zostały działania WORD-ów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przestrzeni 25 lat ich funkcjonowania. Na podstawie zebranych doświadczeń i informacji branżowych omówiono pojęcie kompetencji w transporcie drogowym, jakże ważne w kontekście procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.


W ostatnim punkcie uroczystości uhonorowane zostały Ośrodki Szkolenia Kierowców, które na przestrzeni 25 lat działalności współpracowały z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach przyczyniając się tym samym do podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczególne wyróżnienia otrzymały Ośrodki z tradycjami wielopokoleniowymi, które działają na rynku od wielu lat.


Składamy szczególne podziękowania wszystkim Instytucjom i Służbom zaangażowanym w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a które w większości wzięły czynny udział w Konferencji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom oraz współorganizatorom, czyli Państwowej Uczelni Zawodowej i Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Podlaskiego – Panu Arturowi Kosickiemu oraz Posłowi na Sejm RP – Panu Jarosławowi Zielińskiemu za objęcie Konferencji Honorowym Patronatem.


Wydarzenie zorganizowano w ramach zadania „edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego” finansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego.

Skip to content