KURS RATOWNIKA – KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Zapraszamy na Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z tytułem ratownika.

Kurs KPP jest zaliczany do najbardziej zaawansowanych szkoleń, jakie może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony w przepisach prawa. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca odpowiednie do tego celu uprawnienia. Kurs to nie tylko teoria ale również praktyka.

Ukończenie kursu gwarantuje również poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, zapoznanie się z procedurami postępowania w poszczególnych zdarzeniach, a także przygotowuje na trudne i często niebezpieczne sytuacje, z jakimi spotykają się ratownicy podczas swojej pracy.

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.

Rozpoczynamy – 14.07.2023 r. – Zapraszamy!

Więcej informacji o szkoleniu – https://word.suwalki.pl/szkolenia/kwalifikowana-pierwsza-pomoc-z-tytulem-ratownika/
Skip to content