Prawo jazdy na tiry. Wszystko, co trzeba wiedzieć o kategoriach C i C+E

By uzyskać prawo jazdy na tiry należy podjąć szereg działań związanych nie tylko z zaliczeniem egzaminu praktycznego. Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać kierowcą ciężarówki? Ile kosztuje kurs na prawo jazdy kategorii C+E i jak uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej? Wyjaśniamy.

Prawo jazdy na tiry. Co trzeba wiedzieć przed przystąpienie do kursu na kategorie C i C+E? /Karolina Misztal /East News
Prawo jazdy na tiry. Co trzeba wiedzieć przed przystąpienie do kursu na kategorie C i C+E? /Karolina Misztal /East News

SPIS TREŚCI:

Prawo jazdy na tiry. Czym się różnią kategorie prawa jazdy C i C+E

Prawa jazdy kategorii C i C+E uprawniają do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z wykluczeniem autobusów. Różnicę między kategorią C a C+E stanowi rodzaj przyczepy, która może być dołączona do samochodu. 

W przypadku uprawnień kategorii C to przyczepa lekka o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg

Z kolei kategoria C+E uprawnia do ciągnięcia przyczepy, której masa przekracza 750 kg.

Prawo jazdy na tiry. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Kierowca, który chce uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi, musi mieć ukończone 21 lat z adnotacją, że można zapisać się na kurs, mając 20 lat i 9 miesięcy.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat. Ten sam limit wiekowy obowiązuje również żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych RP i funkcjonariuszy służb mundurowych (policji, straży pożarnej i straży granicznej).

Kolejnym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Podobnie jak posiadanie prawa jazdy kategorii C stanowi konieczność, gdy planujemy zapisać się na kurs prawa jazdy kategorii C+E.

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy na tiry?

Ceny kursów na prawo jazdy kategorii C+E nie są odgórnie ustalone. Są zależne od kilku czynników, a jednym z nich jest lokalizacja ośrodka szkolącego. Cena w zależności od regionu waha się od 2800 do 4000 złotych i dotyczy samego kursu.

Dodatkowe wydatki obejmują m.in. 

 • badanie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi, 
 • orzeczenie z poradni psychologicznej, 
 • wykonanie zdjęcia do prawa jazdy 
 • koszt egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (245 złotych). 

Do tego dochodzi również opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy oraz kurs kwalifikacji zawodowej.

Jak wygląda kurs i egzamin na prawo jazdy kategorii C+E?

Kurs na prawo jazdy dla kategorii C+E trwa minimum 45 godzin i składa się z 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Po zakończeniu szkolenia w szkole jazdy przyszły kierowca samochodów ciężarowych musisz zdać test wewnętrzny i dopiero wtedy możesz udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, żeby przystąpić do egzaminu państwowego.

Osoby, które zdają egzamin na kategorię C+E są zwolnione ze zdawania testu teoretycznego w WORD z racji tego, że uzyskały one pozytywny wynik z tej części egzaminu w trakcie kursu na prawo jazdy kategorii C.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii C+E jest złożony z trzech etapów:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy, w tym kontrola zabezpieczenia ładunku;
 • wykonanie zadań na placu manewrowym (m.in. złączenie pojazdu z przyczepą, ruszanie z miejsca oraz parkowanie skośne i prostopadłe);
 • wykonanie zadań w ruchu miejskim (m.in. sposób wykonywania manewrów na drodze, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem, skuteczność reagowania na zagrożenia).

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Czym jest i jak je uzyskać?

Samo prawo jazdy kategorii C+E nie wystarcza, by zawodowo jeździć tirem. Konieczne jest również uzyskanie przez kandydata świadectwa kwalifikacji zawodowej. Jest dokumentem niezbędnym do uzyskania kodu 95 w prawo jazdy, który uprawnia do wykonywania transportu drogowego.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej uzyskuje się poprzez uczestnictwo w specjalnym kursie zakończonym egzaminem państwowym. Wyróżnić możemy kurs w ramach:

 • kwalifikacji wstępnej,
 • kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej.

Szkolenie to jest zakończone egzaminem w formie testowej. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Źródło: Interia

Skip to content