SZKOLENIE REDUKUJĄCE PUNKTY KARNE (online i stacjonarnie)


Wniosek o udział w szkoleniu. Przed wypełnieniem formularza zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi na tej stronie.

Wniosek o udział w szkoleniu.


UWAGA! Przed wypełnieniem formularza proszę koniecznie zapoznać się ze wszystkim informacjami zawartymi na tej stronie.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • posiadanie prawo jazdy dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
  • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości,
  • przed rozpoczęciem szkolenia suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu nie może przekraczać 24,
  • uczestnictwo w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  • Prawo jazdy lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji w zakresie danych zawartych w prawie jazdy
  • Czytelnie wypełniony wniosek – do pobrania
  • Czytelnie wypełniona klauzula informacyjna – do pobrania
  • Regulamin szkolenia online – zapoznaj się
  • Dowód uiszczenia opłaty za kurs 350 zł (Kredyt Bank SA O/Suwałki48 15001719 1217100207780000)

Istnieje możliwość szkolenia expres online (na prośbę kierowcy w ciągu 2 dni):

Cena: 700 zł w przypadku zgłoszenia się na szkolenie jednej osoby,
Cena: 550 zł w przypadku zgłoszenia się na szkolenie dwóch lub więcej osób.

Jak się zapisać na szkolenie?


Skip to content