Punkty karne

Kierowca wpisany do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego może uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • posiadanie prawo jazdy dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
  • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości,
  • przed rozpoczęciem szkolenia suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu nie może przekraczać 24,
  • uczestnictwo w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  • Prawo jazdy lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji w zakresie danych zawartych w prawie jazdy,
  • wypełniony wniosek o udział w szkoleniu,
  • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie.

Cena za szkolenie: 350 zł (szkolenie planowane w ostatni czwartek miesiąca)

Istnieje możliwość szkolenia expres (na prośbę kierowcy w ciągu 2 dni):

Cena: 550 zł w przypadku zgłoszenia się na szkolenie jednej osoby,
Cena: 450 zł w przypadku zgłoszenia się na szkolenie dwóch lub więcej osób.

Szkolenie można odbyć 2 razy w roku (z odstępem półrocznym).

Jedno szkolenie odejmuje 6 punktów karnych.

Komendant Wojewódzki Policji – właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającemu naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 22 i 23.

Skip to content