Współorganizujemy konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”

Komenda Miejska Policji w Suwałkach ogłasza konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, klas I-III do wykonania pracy plastycznej, dotyczącej bezpiecznych zachowań, szczególnie w ruchu drogowym, podczas zabawy i w kontaktach z nieznajomymi. Prace konkursowe należy dostarczyć do suwalskiej Policji, do dnia 21 października 2022 roku.

Komenda Miejska Policji w Suwałkach ogłasza konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. Praca konkursowa powinna być autorską pracą plastyczną. Format pracy A3 lub A4, technika dowolna. Tematyka prac plastycznych promująca bezpieczne zachowania w drodze do szkoły, podczas kontaktów z nieznajomymi oraz w czasie spędzania czasu wolnego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas I-III.
Prace zgłoszone do niniejszego projektu zostaną ocenione przez komisję konkursową. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem dostępnym na stronie internetowej http://suwalki.policja.gov.pl/ należy dostarczyć do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ulica Pułaskiego 26 w Suwałkach, do dnia 21 października 2022 roku .
Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły”, znajdującym się na stronie https://suwalki.policja.gov.pl/po3/informacje/aktualnosci/83564,Konkurs-plastyczny-Bezpieczna-droga-do-szkoly.html.

Żródło: https://suwalki.policja.gov.pl/

Skip to content