Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych… – Szkolenie Nauczycieli Wychowania Komunikacyjnego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, w porozumieniu z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Komendą Miejską Policji w Suwałkach oraz Mobilnym Laboratorium Przyszłości, zorganizowało szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli szkół podstawowych sprawdzających niezbędne umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową.

Osoby uczestniczące w spotkaniu oprócz zagadnień teoretycznych związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminu na kartę rowerową, wysłuchali informacji związanych z nową podstawą programową wychowania komunikacyjnego w szkołach, które pojawią się już od września.

Istotnym elementem szkolenia było zaprezentowanie przez konsultantów Mobilnego Laboratorium Przyszłości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji. W pokazie uczestniczyły dwie grupy dzieci ze szkół podstawowych.

Zaprezentowany został przykładowy sposób przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową w miasteczku ruchu drogowego przy siedzibie WORD Suwałki. Cieszy nas fakt, iż tak liczne grono nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu, tym samym potwierdziliśmy potrzebę organizacji podobnych spotkań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skip to content