Zajęcia BRD w szkołach podstawowych z województwa podlaskiego.

W ramach współpracy ze szkołami z województwa podlaskiego oraz popularyzacją bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym, w dniach od 9 do 20 maja 2022 r. zostały przeprowadzone zaplanowane wcześniej wizyty przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka zajęć dotyczyła bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności zasad zdobycia karty rowerowej oraz prawidłowego zachowania się na przejazdach kolejowych.

W ramach programu BRD WORD SUWAŁKI 2022 zostało przeprowadzonych szesnaście zajęć lekcyjnych w jedenastu szkołach. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy aktywnie w nich uczestniczyli. Podczas pogadanek prowadzonych przez pracownika WORD w Suwałkach, młodzież szkolna została poinformowana o możliwości korzystania z miasteczka ruchu drogowego, które znajduje się przy siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach celem zapoznania się z zasadami obowiązującymi między innymi podczas jazdy rowerem.

Realizacja programu przebiegła w miłej atmosferze i cieszyła się uznaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie młodzieży do egzaminu na kartę rowerową.

Skip to content